1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 10 czerwca 2024 r.

W związku z powstaniem Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UAM poniżej rozszerzony skład Międzyzwiązkowych Zespołów powiększony o nowych członków: