Biuro Zarządu

Szanowni Państwo Członkowie ZNP w UAM,

Uprzejmie informujemy, że w okresie letnim Biuro Zarządu Uczelnianego ZNP będzie czynne w następujących miesiącach, dniach i godzinach:

CZERWIEC – od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00-12.00

LIPIEC – od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00-12.00

SIERPIEŃ – BIURO BĘDZIE NIECZYNNE

WRZESIEŃ – od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00-12.00.

                                                                     dr Wojciech Kamiński

                                                                               prezes


Czynne od poniedziałku do czwartku
w godz. 08:00 – 12:00

Adres biura:

COLLEGIUM HELIODORI ŚWIĘCICKI
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
pok. 115,116

Pracownicy biura:

Hanna K u ź n i a ktel. 61 829 4202
Grażyna K u c h a r s k atel. 61 829 4202

e-mail: znpuam@amu.edu.pl

Dyżur prezesa:

dr Wojciech K a m i ń s k i

wtorki godz. 10.00 – 11.00

pok. 115, 116, COLLEGIUM HELIODORI ŚWIĘCICKI

Telefon: 61 829 4207

Telefon kom.: 603 421 741

e-mail: kawo@amu.edu.pl


Uprzejmie informujemy Państwa, że począwszy od 1 lutego 2023 roku Biuro Zarządu Uczelnianego ZNP będzie czynne

od poniedziałku do czwartku w godzinach 08.00-12.00

W  p i ą t k i  Biuro będzie  n i e c z y n n e.

Dni i godziny pracy Biura zostały uzgodnione z Władzami Kanclerskimi naszego Uniwersytetu.

Przypominamy, że wszystkie operacje finansowe (opłacanie składek członkowskich, spłata i wypłata pożyczek związkowych, wypłata świadczeń statutowych) dokonywane są w godz. 09.00-11.30

Nr konta bankowego ZNP:

29 1020 4027 0000 1402 0982 9013

Adres Biura:

Collegium Heliodori Święcicki

ul. Grunwaldzka 6

60-780 Poznań

pok. 115

tel. 61 829 4202 (biuro)   61 829 4207 (prezes)  603 421 741

e-mail: znpuam@amu.edu.pl

www.znpuam.amu.edu.pl

dr Wojciech Kamiński

prezes