Sekcja Emerytów i Rencistów

ZARZĄD SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kadencja 2019-2024

Przewodnicząca: Helena Sosińska

Zastępca przewodniczącej: mgr Ireneusz Zdanowski

Członkowie:

prof. dr hab. Zbigniew Janku

mgr Barbara Ostrowska

Sekcja Emerytów i Rencistów

W pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca odbywają się w Biurze ZNP spotkania Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów.

W okresie od października do czerwca w każdą drugą środę miesiąca w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus naszego Uniwersytetu spotykają się przy kawie i ciasteczku członkowie Koła Emerytów i Rencistów. W spotkaniach uczestniczy ok. 45-100 osób. Na spotkania zapraszani są prelegenci z różnych Wydziałów Uniwersytetu. Godzinne prelekcje obejmują różnorodną tematykę z szerokiej gamy dziedzin nauki i kultury. Pracownicy naukowi i dydaktyczni prezentują w przystępny dla wszystkich sposób także swoje wrażenia z pobytów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Wszystko to jest poparte wspaniałymi filmami, zdjęciami i przeźroczami oraz eksponatami.

Również członkowie naszego Koła aktywnie uczestniczą w przygotowaniu tego typu spotkań. Obejmują one często wspomnienia z czasów aktywności zawodowej i organizacyjnej w naszym Uniwersytecie.

Szczególne zainteresowanie wywołały prelekcje poświęcone polskim noblistom Marii Curie-Skłodowskiej i Wisławie Szymborskiej. W ubiegłym 2010 roku włączyliśmy się aktywnie w obchody Roku Chopinowskiego.

Bardzo popularne jest czytanie i recytowanie poezji polskiej, np. Księdza Twardowskiego.

Pani mgr Bożena Stachowiak skrupulatnie odnotowuje wszystkie uroczystości i spotkania w Kronice Koła. Wszystkim spotkaniom nieodłącznie towarzyszy muzyka i śpiew. Dr Józef Wysoczański to niestrudzony organizator wycieczek krajoznawczych. Po każdym takim wyjeździe mgr Laura Walendowska prezentuje społeczności akademickiej w gablocie związkowej „reportaż słowno-fotograficzny”.

W zakres naszej działalności wchodzi również troska o naszych chorych koleżankach i kolegach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na nasze spotkania!
Na pewno każdy znajdzie w nich coś dla siebie!
Nie siedź w domu – przyjdź do nas!

Informację opracowała: Helena Sosińska