" Pracownik nie jest winien swemu pracodawcy służalczości i posłuszeństwa.
Jest mu jedynie winien usługę, za którą otrzymuje zapłatę,
będącą nie łaską, lecz zasłużonym wynagrodzeniem. "

- Ludwig von Mises (1881-1973)

O nas