Ważniejsze adresy i linki

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny

ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
tel. 22-318-9100 tel. 22-318-9217 fax: 22-318-9219
e-mail: znp@znp.edu.pl
www.znp.edu.pl

BIURO PREZESA ZNP

tel. 22-318-9217 22-318-9218
fax: 22-318-9219
e-mail: znp@znp.edu.pl

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
tel. 22-318-92-98 tel. 22-318-92-32
e-mail: rszwin@znp.edu.pl
www.rszwin.znp.edu.pl

Inspektorat BHP Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
e-mail: bhp@amu.edu.pl

telefony kontaktowe:
mgr inż. Elżbieta Sobczak (Kierownik) 61 829 10 83
mgr inż. Kinga Matuszak 61 829 10 82
mgr Karolina Koperska 61 829 10 81
mgr Magdalena Nowak 61 829 10 85
mgr Aleksandra Błaszkowska 61 829 10 84
inż. Andrzej Międzybrodzki 61 829 10 80
inż. Łukasz Stachowiak 61 829 10 80

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Św. Marcin 46/50
61-807 Poznań
tel. 61-859-9000
fax: 61-859-9003
e-mail: kancelaria@poznan.oip.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Hoża 20 (wejście główne)
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
tel. 22-529-2718
fax: 22-628-0922
e-mail: sekretariat.bm@nauka.gov.pl
www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22-661-1000
fax: 22-661-1336
mail: info@mrpips.gov.pl

HOTEL LOGOS

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-379 Warszawa
tel. 22-622-5562 (centrala)
tel./fax: 22-625-5185 (rezerwacja)
tel. 22-622-8992 (rezerwacja)
e-mail: rezerwacja@hotellogos.pl
e-mail: gastronomia@hotellogos.pl
www.hotellogos.pl