Jak przystąpić

W celu przystąpienia do Związku Zawodowego należy pobrać i wypełnić deklarację członkowską oraz złożyć ją w biurze Zarządu.