Wybory na kadencję 2019-2024

Program zebrania sprawozdawczo-wyborczego 15.04.2014Pobierz

Protokół Komisji MandatowejPobierz

Sprawozdanie Zarządu Uczelnianego ZNP za lata 2010-2014Pobierz

Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego 15.04.2014Pobierz

Program działania Zarządu Uczelnianego ZNP na lata 2014-2018Pobierz

Uchwały zebrania sprawozdawczo-wyborczego 15.04.2014:

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta – Pobierz

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad – Pobierz

Uchwała nr 3 w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Wniosków i Uchwał – Pobierz

Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zebrania – Pobierz

Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Uczelnianemu ZNP w UAM – Pobierz

Uchwała nr 6 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Uczelnianego i Komisji Rewizyjnej – Pobierz

Uchwała nr 7 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej – Pobierz

Uchwała nr 8 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu – Pobierz

Uchwała nr 9 w sprawie wyboru Członków Zarządu – Pobierz

Uchwała nr 10 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej – Pobierz

Uchwała nr 11 w sprawie wyboru przedstawiciela w Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – Pobierz

Uchwała nr 12 w sprawie wyboru delegatów na Krajową Konferencję RSzWiN ZNP – Pobierz

Uchwała nr 13 w sprawie dostosowania wysokości składek członkowskich do postanowień Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego – Pobierz

Listy gratulacyjne

Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak – Pobierz

Prorektor UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki – Pobierz

Krystyna Andrzejewska – Pobierz

Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak – Pobierz