Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki jest autonomicznym organem organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego działających w szkołach wyższych i instytutach naukowych. Celem Rady jest szeroko rozumiana obrona interesów i praw organizacji zakładowych zrzeszonych w Radzie oraz ich członków.

Zakres działania:

  1. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP rozwija działalność na rzecz wszystkich pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych, emerytów i rencistów, dąży do systematycznej poprawy ich sytuacji socjalnej i materialnej, warunków pracy oraz troszczy się o ich sprawy bytowe,
  2. uczestniczy w kształtowaniu postępowego oblicza edukacji,
  3. współdziała w określaniu polityki w dziedzinie edukacji, planów jej rozwoju i związanych z nią nakładów materialnych i finansowych,
  4. dąży do nieskrępowanego rozwoju twórczej myśli w dziedzinie edukacji narodowej, do prowadzenia badań naukowych służących postępowi społecznemu i gospodarczemu, przyczynia się do wdrażania wyników badań do praktyki,
  5. szczególną troską otacza twórcze poszukiwania pracowników zmierzające do podnoszenia poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i naukowej,
  6. zmierza do zapewnienia pracownikom naukowym, odpowiedniego do ich zadań wyposażenia w środki dydaktyczne, urządzenia, pomoce i sprzęt,
  7. dąży do umacniania i pogłębiania zasad wychowania w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka, – umacnia poczucie odpowiedzialności, kształtuje postawy aktywnego działania w społeczności akademickiej,
  8. uczestniczy w prowadzeniu działalności społeczno-oświatowej oraz popularnonaukowej dla społeczeństwa,
  9. rozwija działania na rzecz umacniania solidarności i współdziałania pracowników nauki.

W Radzie są reprezentowane organizacje zakładowe Związku Nauczycielstwa Polskiego działające w 73 publicznych wyższych uczelniach i instytutach naukowych.

Władze

PREZYDIUM RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP W KADENCJI 2014-2018

Janusz Rakprezes
Stanisław Różyckiwiceprezes
Dariusz Salawiceprezes
Janusz Szczerbawiceprezes
Cezary Czyżewskiczłonek Prezydium
Barbara Kościelniak-Muchaczłonkini Prezydium
Danuta Mackiewiczczłonkini Prezydium
Bronisław Majchrzakczłonek Prezydium
Władysław Rzymskiczłonek Prezydium
Małgorzata Semczuk-Jurskaczłonkini Prezydium
Aneta Trojanowskaczłonkini Prezydium

KOMISJA REWIZYJNA RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP W KADENCJI 2014-2018

Jan Sikorskiprzewodniczący
Jadwiga Gwiazdowskawiceprzewodnicząca
Barbara Dawidowska-Marynowiczczłonkini Komisji
Marta Łacekczłonkini Komisji
Witold Staszewskiczłonek Komisji

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA ZNP

Jan Sikorski

CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZNP

Janusz Rak

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZNP

Janusz Rak
Stanisław Różycki
Dariusz Sala
Janusz Szczerba

DELEGACI NA XLI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZNP

Wojciech Kamiński
Barbara Kościelniak- Mucha
Marta Łacek
Bronisław Majchrzak
Małgorzata Nawrot
Barbara Przybylska- Czajkowska
Janusz Rak
Stanisław Różycki
Dariusz Sala
Jan Sikorski
Aleksander Smoliński
Witold Staszewski
Jerzy Szmytka
Janusz Szczerba
Krystyna Tarkowska
Aneta Trojanowska

Związki członkowskie

Listę wszystkich Związków członkowskich można znaleźć tutaj.

Komunikaty

Komunikat ze spotkania kierownictwa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej…

Pismo do premiera Jarosława Gowina przedstawiającego stanowisko Rady SzWiN Związku Nauczycielstwa Polskiego po spotkaniu z kierownictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej…

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w istotnych sprawach pracowniczych w publicznych szkołach wyższych

Czytaj więcej…

Kontakt

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, pok. 303, 307
00-389 Warszawa
tel. (0-22) 318-92-98 fax.: (0-22) 318-92-96
e-mail: rszwin@znp.edu.pl
www.rszwin.znp.edu.pl