Skład Zarządu

ZARZĄD UCZELNIANY
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

KADENCJA 2019-2024

1KAMIŃSKI Wojciech Prezes603 421 741
61 829 4202
61 829 4207 61 829 3576
kawo@amu.edu.pl wkaminski@znp.edu.pl
2POKŁADECKI Jacek Wiceprezes61 829 4202 jacek.pokladecki@amu.edu.pl
3KUŹMA Elżbieta Sekretarz501 734 887
61 829 4202
  elkak@amu.edu.pl
4SPALENIAK Alicja Skarbnik61 829 4202  aspal@amu.edu.pl
5FECHNER Joanna Członek ZU61 829 3842
61 829 4202
  fechnerj@amu.edu.pl
6SCHRAMM Barbara Członek ZU61 829 2013
61 829 4202
  bschramm@amu.edu.pl
7JANCZYK-ROBAKOWSKA Aleksandra Członek ZU61 829 6436  
61 829 4202
  aleksandra.janczyk-robakowska@amu.edu.pl
8SOSIŃSKA Helena Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP691 059 282  
61 829 4202
  brak
9GRZELAK Joanna Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej61 829 4465
61 829 4202
  grzelakj@amu.edu.pl
10KARWAT Irena Członek Komisji Rewizyjnej61 829 4202
502 515 754
 
11KOTLIŃSKI Łukasz514 900 660kotlin@amu.edu.pl