1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 27 paźdzernika 2023 r.

Angielski online dla związkowców i związkowczyń – poziom niższy średniozaawansowany

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Dział Edukacji Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) zaprasza do udziału w kursie „Angielski online dla związkowców i związkowczyń – poziom niższy średniozaawansowany”. Szkolenie potrwa od 8. stycznia do 31. marca 2024 r. (12 tygodni) i obejmie około 36 godzin pracy. 

Kurs   wymaga       znajomości   języka          angielskiego na      poziomie           niższym średniozaawansowanym. Obejmuje różne rodzaje aktywności, w tym:

 1. czytanie tekstów, słuchanie plików audio i oglądanie nagrań wideo o tematyce związanej ze związkami zawodowymi;
 2. quizy sprawdzające zrozumienie kluczowego słownictwa i gramatyki;
 3. fora, na których uczestniczący mogą dzielić się opiniami i doświadczeniami z innymi uczącymi się;
 4. zadania ustne i pisemne, do których uczestniczący otrzymują informację zwrotną od tutora / tutorki;
 5. webinaria na żywo z prowadzącymi kurs ułatwiające dyskusję i interakcję między uczestniczącymi.

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=3OVyMGOu3vk z prezentacją kursu.

Cele szkolenia:

Po ukończeniu tego kursu uczestniczący będą mogli skuteczniej komunikować się w języku angielskim na następujące tematy:

 • jak opisać siebie i swoją pracę
 • związki zawodowe w Europie
 • praca mężów zaufania / przewodniczących
 • powody, dla których warto wstąpić do związku zawodowego
 • bieżące kwestie dotyczące związków zawodowych
 • kwestie związane z czasem pracy
 • stosunki pracy
 • niepewność zatrudnienia
 • zwolnienia i redukcja zatrudnienia.

Oprócz skupiania się na kluczowym słownictwie, przyglądamy się również następującym zagadnieniom gramatycznym:

 • czas teraźniejszy prosty
 • czas Past Simple 
 • strona czynna i bierna
 • liczby duże i małe
 • dokonywanie porównań
 • przyimki i daty
 • czas teraźniejszy ciągły
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; oraz
 • formy przyszłe.

Języki robocze: Angielski. 

Uczestniczący 

Związkowcy i związkowycznie z organizacji stowarzyszonych w EKZZ z podstawowym poziomem znajomości języka angielskiego. Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, zainteresowanym uczestnikom zaleca się poświęcenie 15 minut i sprawdzenie online swojego poziomu znajomości języka angielskiego. Można to zrobić pod tym linkiem: 

https://learn.etui.org/

Jak przebiega proces zapisów?  

W szkoleniu może wziąć udział 200 uczestniczących z całej Europy. Ostateczne potwierdzenie zostanie dokonane przez ETUI i zespół trenerów i trenerek, z uwzględnieniem wymagań dla grupy docelowej i zasady „Kot pierwszy, ten lepszy”.

Prosimy o uwzględnienie zaleceń planu działania EKZZ na rzecz kobiet, które wzywa do proporcjonalnej reprezentacji kobiet w działalności związków zawodowych.

Rejestracja uczestniczących  

Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeń: 

https://forms.gle/fBnKGQSj4zJi6XYT6

Termin rejestracji do 4. grudnia 2023 r. Jeżeli jednak limit miejsc zostanie wyczerpany przed tą datą, rejestracja zostanie zamknięta.  

Płatność  

Opłata rejestracyjna za szkolenie wyniesie 120 zł + VAT od osoby. Należy ją uiścić przed kursem. OPZZ wystawi fakturę.

Informacje dodatkowe  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Dominiką Pyzowską z zespołu ds. szkoleń i funduszy strukturalnych OPZZ: pyzowska@opzz.org.pl 

Zapraszamy serdecznie na to ciekawe szkolenie!