1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 17 sierpnia 2023 r.

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest najstarszą prestiżową organizacją związkową.

ZNP  =   Zostań z Nami na Przyszłość

                     ponieważ

ZNP   =  Zestaw Najlepszych Propozycji


DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

– negocjujemy Regulaminy wynagradzania, pracy, funduszu świadczeń socjalnych i wiele innych wewnętrznych uregulowań prawnych

– udzielamy rzetelnych porad

– organizujemy wycieczki dla członków ZNP i ich rodzin

– członkowie korzystają z atrakcyjnych świadczeń statutowych

– zwrotne zapomogi związkowe (pożyczki) do 5.000,00 PLN

– pomoc naszym członkom w trudnych sytuacjach życiowych

– dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW ZNP)

– zniżki w ośrodkach wypoczynkowych ZNP na terenie całej Polski.

– przechodząc w UAM na emeryturę zapraszamy do Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

USTAWOWA ULGA PODATKOWA – składki członkowskie możesz odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym (do 500,00 PLN)