1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 24 kwietnia 2024 r.

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo Członkowie

Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Uprzejmie informuję Państwa, że na podstawie Uchwały Zarządu Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego nr 281/2024 z dnia 19 marca 2024 roku została utworzona Ogólnouczelniana Grupa Związkowa ZNP Pracowników UAM. W dniu 23 kwietnia 2024 roku odbyło się w Auli Lubrańskiego Zebranie Członków tej grupy. Głównym celem spotkania był wybór prezesa grupy oraz wybór 17 członków ZNP, którzy będą delegatami na Uczelnianą Konferencję Delegatów ZNP. Konferencja zaplanowana jest w dniu 21 maja 2024 roku w Sali Senatu Akademickiego (Collegium Minus).

Podczas Zebrania prezeską Ogólnouczelnianej Grupy Związkowej ZNP Pracowników UAM na kadencję 2024-2029 wybrana została

Kol. Agnieszka Szelejewska

z Biura Obsługi Wydziału – Wydziału Neofilologii UAM.

Serdecznie gratulujemy i życzymy aktywnej i skutecznej działalności w obronie praw pracowniczych wszystkich kategorii pracowników UAM.

            W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji spotkania oraz jego przebiegu. Dziękuję wszystkim przybyłym członkom ZNP, a także: Kol. Hannie Jendro, Justynie Woszczyk, Anicie Janc, Michałowi Żaczkiewiczowi, Paulinie Kurowskiej, Magdalenie Kimmel, Joannie Grzelak, Grażynie Kucharskiej, Hannie Kuźniak, Łukaszowi Kotlińskiemu, Wojciechowi Kawalcowi, Łukaszowi Chudzińskiemu oraz Janowi Kuczmie.

Bez zaangażowania tych osób organizacja i przebieg Zebrania byłyby niemożliwe.

Dziękuję przełożonym tych pracowników, którzy wyrazili zgodę i umożliwili wszystkim uczestnikom aktywny udział w Zebraniu.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Wojciech Kamiński

prezes ZNP w UAM


Szanowni Państwo,

Członkowie ZNP zatrudnieni w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Serdecznie dziękuję Państwu za obecność podczas zebrania Ogólnouczelnianej Grupy Związkowej ZNP Pracowników UAM w Poznaniu w dniu 23.04.2024r. oraz za oddanie na moją osobę głosów. Dzięki Państwa głosom zostałam wybrana na Prezeskę Ogólnouczelnianej Grupy Związkowej ZNP Pracowników UAM.

Bardzo się cieszę, raz jeszcze serdecznie dziękuję!

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

mgr Agnieszka Szelejewska

Prezeska Ogólnouczelnianej Grupy Związkowej ZNP Pracowników UAM