1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 3 stycznia 2023 r.

K O M U N I K A T

Biuro Zarządu Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego uprzejmie informuje, że wszystkie operacje finansowe (opłacanie składek członkowskich, spłata i wypłata pożyczek, wypłata świadczeń statutowych) dokonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-11.30.

Prosimy o w miarę możliwości dokonywanie wpłat na konto bankowe ZNP:

PKO BP  29 1020 4027 0000 1402 0982 9013

                                                                 

dr Wojciech Kamiński

prezes

03 stycznia 2023 roku