1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 13 stycznia 2023 r.

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Uprzejmie informujemy Państwa, że począwszy od 1 lutego 2023 roku Biuro Zarządu Uczelnianego ZNP będzie czynne

od poniedziałku do czwartku w godzinach 08.00-12.00

W  p i ą t k i  Biuro będzie  n i e c z y n n e.

Dni i godziny pracy Biura zostały uzgodnione z Władzami Kanclerskimi naszego Uniwersytetu.

Przypominamy, że wszystkie operacje finansowe (opłacanie składek członkowskich, spłata i wypłata pożyczek związkowych, wypłata świadczeń statutowych) dokonywane są w godz. 09.00-11.30

Nr konta bankowego ZNP:

29 1020 4027 0000 1402 0982 9013

Adres Biura:

Collegium Heliodori Święcicki

ul. Grunwaldzka 6

60-780 Poznań

pok. 115

tel. 61 829 4202 (biuro)   61 829 4207 (prezes)  603 421 741

e-mail: znpuam@amu.edu.pl

www.znpuam.amu.edu.pl

dr Wojciech Kamiński

prezes