1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 27 paźdzernika 2023 r.

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 06 listopada br. w Warszawie, w OPZZ odbieram Karty Rabatowe (Biznestank) na zakup paliwa wg programu Karta Rabatowa dla OPZZ.

Wszyscy członkowie, którzy wyrazili wcześniej zainteresowanie jej otrzymaniem zostaną powiadomieni  o sposobie jej odbioru.

Koszt karty wynosi 1,00 PLN. Koszty pokrywa Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w UAM.

                                                                  dr Wojciech Kamiński

                                                                               prezes