1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 29 listopada 2023 r.

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo pracujący Członkowie ZNP w UAM,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

UPOMINEK ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY

Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął uchwały (nr 221/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. oraz nr 264/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.) o przyznaniu w 2023 roku każdemu pracującemu w naszej Uczelni pracownikowi – członkowi ZNP upominku świątecznego.

Wszyscy pracownicy –  członkowie ZNP otrzymają wspomniany upominek świąteczny w Biurze ZNP (ul. Grunwaldzka 6, Coll. Heliodori Święcicki, pok. 115, od poniedziałku do czwartku w godz. 08.30-11.30).

Warunkiem otrzymania upominku jest uregulowanie bieżących i ew. zaległych składek członkowskich.

Upominek będzie wydawany w okresie od 06 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku.

Po tym okresie upominki nie będą wydawane.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

W imieniu Zarządu Uczelnianego ZNP

dr Wojciech Kamiński

prezes ZNP w UAM