1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 29 listopada 2023 r.

K O M U N I K A T

UPOMINEK ŚWIĄTECZNY

DLA DZIECI CZŁONKÓW

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

ZA ROK 2023

(Uchwały Zarządu Uczelnianego ZNP nr 221/2023  z dnia 28 lutego 2023 roku oraz nr 264/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku)

Uprawnienia do upominku posiadają dzieci członka ZNP do ukończenia w 2023 roku 19. roku życia.

Przyznanie upominku następuje na podstawie:

– wypełnionego wniosku z datą urodzenia dziecka;

– dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły (dot. szkolnictwa średniego i  studiów wyższych): wymagany skan (ksero) legitymacji lub zaświadczenia.

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej ZNP www.znpuam.amu.edu.pl  przesłać lub dostarczyć na adres ZNP (ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, Collegium Heliodori Święcicki, pok. 115) lub drogą elektroniczną (skan) na adres: znpuam@amu.edu.pl  

Upominek wydawany  jest w okresie od 06 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku.

Upominki wydawane są  w Biurze Związku (ul. Grunwaldzka 6, Collegium Heliodori Święcicki, pok. 115)
od poniedziałku do czwartku w godz. 08.30-11.30.

Prezes ZNP w UAM