1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 29 listopada 2023 r.

K O M U N I K A T

UPOMINEK ŚWIĄTECZNY

DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW – CZŁONKÓW

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

ZA ROK 2023

(Uchwały Zarządu Uczelnianego nr 221/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku oraz nr 264/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku)

Warunkiem otrzymania upominku jest

uregulowanie bieżących i ew. zaległych składek członkowskich

Upominek wydawany będzie w Biurze Związku (Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, pok. 115,
od poniedziałku do czwartku w godz. 08.30-11.30).

Upominek wydawany będzie w okresie od 06 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku.

Po tym terminie upominki nie będą wydawane.

Prezes ZNP w UAM

dr Wojciech Kamiński