1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 3 stycznia 2023 r.

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo emerytowani pracownicy UAM –  członkowie ZNP

Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego wspólnie z Sekcją Emerytów i Rencistów ZNP oraz dzięki staraniom Przewodniczącej Sekcji Kol. Heleny Sosińskiej postanowił zorganizować w kwietniu 2023 roku wyjazd do Warszawy z przeznaczeniem na zwiedzanie siedzib Sejmu RP i Senatu RP.

Konkretna data wyjazdu oraz szczegóły wyjazdu i pobytu będą podane w terminie późniejszym i zależeć będą od ustaleń z Kancelarią Sejmu i Senatu.

Ponieważ organizatorem jest Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP wyjazd przeznaczony jest wyłącznie dla emerytów i rencistów – członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Liczba miejsc jest ograniczona – maksymalnie 34 osoby.

Organizatorzy wystąpili do Władz Uczelni z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania wyjazdu. Jeśli wnioskowana dotacja zostanie przyznana – zostanie ustalona opłata za wyjazd przypadająca na każdego uczestnika wyjazdu. Jeżeli natomiast ze względu na trudną sytuację finansową nie uzyskamy wsparcia, znacznie wzrosną koszty wyjazdu i inicjatywa może zostać odwołana.

Z przykrością informujemy, że ze względu na wysokie koszty (m. in. tzw. upominków świątecznych Zarząd Uczelniany nie jest w stanie partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia.

Kol. Helena Sosińska będzie przyjmować wstępne zgłoszenia do 15 marca 2023 roku. Wszyscy zainteresowani uczestnicy winni skontaktować się z Panią Przewodniczącą w celu dokonania wstępnych formalności  (m.in. podania danych osobowych, które są niezbędne do przedstawienia administracji sejmowej i senackiej oraz ubezpieczenia).

Telefon kontaktowy Kol. Heleny Sosińskiej: 691 059 282