1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 17 sierpnia 2023 r.

KOMUNIKAT

z dnia 15 czerwca 2023 roku

Informujemy Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, że 6 czerwca br. w Auli Lubrańskiego odbyły się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej ZNP w UAM.

W związku ze śmiercią w lipcu 2022 roku Kol. Dariusza Czyżewskiego, dotychczasowego przewodniczącego tej Komisji, uregulowania Statutu ZNP (art. 37) obligują do przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Podczas zebrania zgłoszono kandydaturę Kol. Łukasza Kotlińskiego, pracownika administracyjnego Collegium Minus.

Kol. Łukasz uzyskał blisko jednomyślne poparcie (1 głos „wstrzymujący”).

Serdecznie gratulujemy Koledze Łukaszowi Kotlińskiemu wyboru!

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej ZNP w UAM przedstawia się następująco:

Kol. Joanna  G r z e l a k        przewodnicząca

Kol. Łukasz  K o t l i ń s k i     sekretarz

Kol. Irena  K a r w a t             członek

Komisja w powyższym składzie działać będzie do końca kadencji, tj. do końca kwietnia 2024 roku.

W imieniu Zarządu Uczelnianego

Wojciech Kamiński (prezes)


dr Wojciech Kamiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Neofilologii
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Zakład Języka Rosyjskiego, gab. 15
tel. 603 421 741 tel. 61 829 3576
Kierownik Studiów na kierunku filologia wschodniosłowiańska w trybie niestacjonarnym
Kierownik Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego