1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 24 listopada 2022 r.

KOMUNIKAT nr 1

K O M U N I K A T

z dnia 18 listopada 2022 roku

Szanowni Państwo Członkowie ZNP w UAM,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Szalejąca w ostatnich miesiącach inflacja, brak reakcji władz rządowych na pogarszającą się sytuację finansową Polaków, w tym pracowników naszego Uniwersytetu doprowadziły i prowadzą nadal do zubożenia wszystkich zatrudnionych i ich rodzin.

Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął uchwałę (nr 188/2022) o przyznaniu każdemu pracującemu w naszej Uczelni pracownikowi – członkowi ZNP jednorazowego symbolicznego świadczenia świątecznego w wysokości 100,00 zł. Sytuacja finansowa naszej organizacji związkowej nie pozwala na wyższe świadczenie.

Wszyscy pracownicy –  członkowie ZNP otrzymają wspomniane świadczenie na podstawie złożonego wniosku, który można pobrać ze strony ZNP: www.znpuam.amu.edu.pl lub w Biurze ZNP (ul. Grunwaldzka 6, Coll. Heliodori Święcicki, pok. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-11.00).

Obowiązkowo należy podać numer konta bankowego, na które należy przelać świadczenie.

Świadczenie będzie wypłacane w okresie od 01 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

Przy okazji informujemy, że w 2022 roku zostaje utrzymane świadczenie świąteczne dla dzieci członków ZNP w wysokości 150,00 zł. Szczegółowe informacje ukażą się w odrębnym komunikacie.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

W imieniu Zarządu Uczelnianego ZNP

dr Wojciech Kamiński

prezes ZNP w UAM