1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 24 listopada 2022 r.

Komunikat nr 2

K O M U N I K A T

z dnia 21 listopada 2022 roku

ŚWIADCZENIE ŚWIĄTECZNE (ZAPOMOGA BYTOWA)

DLA DZIECI CZŁONKÓW

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

ZA ROK 2022

W roku 2022 świadczenie świąteczne dla dzieci członków ZNP wynosi 150,00 zł.

(Uchwała Zarządu Uczelnianego ZNP nr 186/2022  z dnia 25 października 2022 roku)

Uprawnienia do świadczenia posiadają dzieci członka ZNP do ukończenia w 2022 r. 19. roku życia.

Wypłata świadczenia następuje na podstawie:

– wypełnionego wniosku z datą urodzenia dziecka;

– dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły (dot. szkolnictwa średniego i  studiów wyższych): wymagany skan legitymacji lub zaświadczenia;

– podania konta bankowego, na które należy przelać świadczenie.

         Wniosek należy pobrać ze strony internetowej ZNP www.znpuam.amu.edu.pl  przesłać lub dostarczyć na adres ZNP (ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, Collegium Heliodori Święcicki, pok. 115) lub drogą elektroniczną (skan) na adres: znpuam@amu.edu.pl  

Świadczenie wypłacane jest w okresie od 01 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

W wyjątkowych wypadkach świadczenie jest wypłacane w Biurze Związku (Collegium Heliodori Święcicki, pok. 115) od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-11.30.

Prezes ZNP w UAM

dr Wojciech Kamiński