1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 24 listopada 2022 r.

KOMUNIKAT nr 3

K O M U N I K A T

z dnia 21 listopada 2022 roku

ŚWIADCZENIE ŚWIĄTECZNE

DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW – CZŁONKÓW

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

ZA ROK 2022

W roku 2022 świadczenie świąteczne dla emerytów i rencistów –  członków ZNP wynosi 100,00 zł.

(Uchwała Zarządu Uczelnianego nr 187/2022 z dnia 25 października 2022 roku)

Warunkiem otrzymania świadczenia jest:

  1. Uregulowanie bieżących składek członkowskich
  2. Podanie numeru konta bankowego, na które należy przelać świadczenie.

W wyjątkowych wypadkach świadczenie jest wypłacane w Biurze Związku (Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, pok. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-11.30).

Świadczenie wypłacane jest w okresie                           od 01 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

Prezes ZNP w UAM

dr Wojciech Kamiński