1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 25 kwietnia 2023 r.

Święto Pracy

GODNA PRACA = GODNE ŻYCIE

WALCZ O SWOJE PRAWA

Bądźmy razem w Święto Pracy!

Program obchodów Święta Pracy

1 maja 2023 roku

11:00 zbiórka uczestników pod Pałacem Kultury i Nauki (fontanna w Parku Świętokrzyskim od strony ul. Świętokrzyskiej) oraz wystąpienia związkowców, polityków i zaproszonych gości

11:30 formowanie pochodu

12:00 wymarsz uczestników na ul. Świętokrzyską: przejście ul. Świętokrzyską na ul. M. Kopernika pod budynek OPZZ (ul. M. Kopernika 36/40)

13:00 Miasteczko OPZZ (teren wokół pomnika M. Kopernika oraz ulice: Karasia, Oboźna, M. Kopernika): „Porozmawiajmy o pracy” – panel dyskusyjny z udziałem związkowców, polityków i zaproszonych gości na temat sytuacji polskich pracowników (zagrożenia i potrzeby) oraz wystąpienia pod siedzibą OPZZ

Miasteczko OPZZ: dodatkowe wydarzenia

  • „Zdrowie przede wszystkim” – badania profilaktyczne i kurs pierwszej pomocy
  • „Jestem związkowcem” – porady prawne i rozmowy o związkach zawodowych
  • „Atrakcje dla dzieci i dorosłych” – poczęstunek i zabawa przy muzyce, animator
    zabaw i dmuchana zjeżdżalnia.

Planowane zakończenie wydarzenia: około godz. 16:00

Parking: PKiN i COS Hala Torwar (bezpłatny)

Zabierzcie ze sobą rodzinę i znajomych.

Pokażmy, że godna praca to nie tylko hasło, a wartość, o którą warto walczyć.

Do zobaczenia 1 maja!

Apel Pierwszomajowy

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

1 maja to dzień międzynarodowego solidaryzowania się ludzi pracy na całym świecie. To dzień przypominania o pracowniczych postulatach oraz o naszych prawach! Dzień walki o godną pracę i godną płacę.

Praca jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Dla wielu ludzi jest nawet wartością samą w sobie. Dlatego tak ważny jest postulat godnej pracy. Praca nie tylko powinna być dobrze wynagradzana, ale także istotne są inne wymiary pracy jak możliwość współpracy, poczucie sensu pracy oraz samorealizacja. Sprzeciwiając się procesom dehumanizacji pracy Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przypomina pierwszą zasadę Deklaracji Filadelfijskiej Międzynarodowej Organizacji Pracy: „Praca nie jest towarem”. Przypominamy także, że możliwość tworzenia związków zawodowych i wstępowania do związków zawodowych jest prawem każdego pracownika.

Związki zawodowe bronią praw pracowników oraz są gwarantem realizacji ich interesów. Stanowią także istotny fundament nowoczesnego państwa demokratycznego. Bez związków zawodowych nie ma prawdziwej demokracji. Bez związków zawodowych nie możemy także mówić o otwartym i niezależnym społeczeństwie obywatelskim.

Utrzymująca się od dłuższego czasu rekordowo wysoka inflacja sprawia, że spadają płace realne pracownic i pracowników w Polsce. Większość obywateli w Polsce ubożeje. Coraz trudniej związać im koniec z końcem. Zmniejszenie dochodów gospodarstw domowych doprowadziło także do wzmożonych obaw o przyszłość. Z jednej strony rząd nie poczuwa się do odpowiedzialności za zaistniałą sytuację – bezradnie rozkłada ręce, wskazując na przyczyny zewnętrzne. Z drugiej strony przedsiębiorcy, dbając o własne zyski, hamują lub ograniczają wzrost płac. Zdaniem środowiska biznesu za inflację odpowiadają rozdmuchane” świadczenia socjalne, rzekome „rozdawnictwo” i nadmierna presja płacowa.

Wszelkie dane wskazują jednak, że nie mamy do czynienia ze spiralą cenowo – płacową, a inflacja ma wyłącznie charakter podażowy. Należy to wyraźnie podkreślić: pracownicy nie odpowiadają za wysoką inflację. Są jej głównymi ofiarami, a nie autorami. Jednocześnie OPZZ przypomina – pracownicy w Polsce należą do jednych z najdłużej pracujących a w naszym kraju systematycznie rośnie wydajność pracy. Istnieje zatem przestrzeń dla wyższych płac, w szczególności w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych. Aby obywatele nie znaleźli się w jeszcze gorszej sytuacji potrzebny jest wzrost realnych płac!

Rok 2023 to rok wyborów do Sejmu i do Senatu. Oczekujemy, że postulaty pracownicze będą należeć do kluczowych i najważniejszych w trakcie kampanijnych debat. OPZZ będzie pierwszoplanowym kreatorem tych dyskusji. Czas wyborów to także sprawdzian dla naszej demokracji. Musimy pamiętać, że demokracja nie ogranicza się do wrzucenia kartki wyborczej do urny. Demokracja musi być pielęgnowana na co dzień, także w miejscu pracy. Najlepszym i najważniejszym wyznacznikiem demokracji w miejscu pracy są niezależne związki zawodowe.

W dniu międzynarodowej jedności ludzi pracy na całym świecie wzywamy do udziału w pierwszomajowych wydarzeniach w całej Polsce.

Niech się święci 1 Maja!

Prezydium OPZZ

Przewodniczący OPZZ

Piotr Ostrowski

https://znpuam.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Swieto-Pracy-2023-Zaproszenie-Przewodniczacego-OPZZ.pdf