1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 21 sierpnia 2023 r.

Zaproszenie do udziału w pikiecie 1 września 2023 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

1 września 2023 r., w samo południe, Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje przed budynkiem Ministerstwa Edukacji i Nauki pikietę. Jako związek będziemy protestować, bo domagamy się podwyżek, rozwiązania problemów systemowych oraz zwiększenia nakładów finansowych na ten sektor (więcej informacji na stronie internetowej ZNP).

My, jako szkolnictwo wyższe też  weźmiemy udział w tej pikiecie, w obronie godnych warunków pracy na polskich uczelniach i w placówkach badawczych.

Dlaczego my? Tego chyba nie muszę pisać, ale przypomnę w skrócie. Bo:

Mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje.

Kształcimy kadry, które przyczyniają się do rozwoju kraju, tymczasem uczelniom grozi zapaść kadrowa, bo niskie wynagrodzenia (5 zł powyżej minimalnej krajowej) nie przyciągają młodych zdolnych ludzi do pracy w zawodzie naukowca.

Zależy nam na naszych studentach i studentkach wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat.

Domagamy się:

  • zwiększenia wynagrodzenia pracowników szkolnictwa wyższego i nauki co najmniej o 20% w 2023 roku
  • gwarancji wynagrodzenia profesora na poziomie dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej
  • ustawowego powiązania wynagrodzeń zasadniczych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z wynagrodzeniami zasadniczymi nauczycieli akademickich
  • zwiększenia nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe od 2023 roku.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego przygotowała projekt zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nasz projekt złożyli w Sejmie posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej – linki do projektów ustaw zawierających nasze postulaty:

Niestety nie są one nawet procedowane.

Dlatego gorąco zachęcam, a nawet nalegam na udział w pikiecie, bo nie możemy być obojętni na to, co się dzieje. Co więcej, w pikiecie muszą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich organizacji zrzeszonych w RSZWiN, na czele z Prezesami i  Członkami Zarządów Uczelnianych, bo sprawowanie funkcji zobowiązuje do działania. Wiem, że dla nas to jeszcze wakacje, ale nie wszyscy w tym samym czasie są nieobecni, zawsze można znaleźć zastępstwo. Jako Wiceprezes Rady oraz Przewodnicząca Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego mobilizuję Was do działania!

Z  wakacyjnymi serdecznymi pozdrowieniami

Aneta Trojanowska

Wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego RSZWiN ZNP

i

ZNP w UAM