1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 20 marca 2024 r.

Zebranie członków Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

Szanowni Państwo Emeryci i Renciści

Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Drodzy Seniorzy,

          W imieniu Zarządu Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszamy Państwa na Zebranie członków Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. Zebranie poświęcone będzie przede wszystkim wyborom na nową kadencję 2024-2029.

Zebranie odbędzie się 09 kwietnia 2024 roku (wtorek)           o godz. 11.00,

w Auli Lubrańskiego Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1,  I piętro.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na niezawodną obecność. Jest to bowiem najważniejsze wydarzenie związkowe w 5-letniej kadencji. Poniżej znajdziecie Państwo Projekt porządku dziennego zebrania.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Przewodnicząca                                                           Prezes

Sekcji Emerytów i Rencistów                           Zarządu Uczelnianego ZNP

Helena Sosińska                                               dr Wojciech Kamiński

ZEBRANIE CZŁONKÓW

SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

09 KWIETNIA 2024 r.

PORZĄDEK DZIENNY ZEBRANIA

1Otwarcie Zebrania
2Powołanie protokolanta (głosowanie jawne)
3Wybór przewodniczącego obrad (głosowanie jawne)
4Przyjęcie porządku obrad (głosowanie jawne)
5Przyjęcie regulaminu obrad (głosowanie jawne)
6Przyjęcie regulaminu wyborów (głosowanie jawne)
7Wybór komisji mandatowej
8Wybór komisji uchwał i wniosków
9Sprawozdanie Zarządu Sekcji Em. i Rencistów za kadencję 2019-2024
10Sprawozdanie Komisji Mandatowej
11Dyskusja nad sprawozdaniami
12Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji (głosowanie jawne)
13Ustalenie liczby członków Zarządu Sekcji  na kadencję 2024-2029
14Wybory Komisji Skrutacyjnej
15Wybory przewodniczącego Sekcji Em. i Rencistów (głosowanie tajne)
16Wybory pozostałych członków Zarządu Sekcji (głosowanie tajne)
17Wybory delegatów na Uczelnianą Konferencję Delegatów ZNP (głosowanie tajne)
18Wybory członka Sekcji do Komisji Rewizyjnej ZU (głosowanie tajne)
19Wybory delegata na Konferencję Delegatów Sekcji Emerytów i Rencistów Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP  (głosowanie tajne)
20Przedstawienie projektu głównych wytycznych i kierunków działania Sekcji Emerytów i Rencistów na kadencję 2024-2029
21Dyskusja nad projektem
22Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
23Przyjęcie uchwał Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
24Zakończenie i zamknięcie obrad zebrania Sekcji Em. i Rencistów ZNP